Nederlands English
SCM headerimage

Serné Channel Marketing biedt een uitgebreid palet aan diensten voor de distributie van hoogwaardig technische producten

SCM Quick Scan SCM Channel Design SCM Channel Redesign SCM Strategy Plan SCM Launch Plan SCM Go-To-Market-Plan

T +31(0)73 523 0160

M +31(0)6 5012 8765

E tserne@sernecm.nl

Ton Serné heeft in 2012 het NCD-Nyenrode Commissarissencyclus certificaat behaald. In dit kader een paper geschreven met als titel: “De betekenis van bedrijfscultuur voor technologische innovatie en de rol van de RvC daarin.”

Visie van Ton: veel gremia (RvC, RvT, RvB etc) nemen beslissingen over Beta-georiënteerde onderwerpen, terwijl een ruime meerderheid van die gremia vaak bestaat uit hoofdzakelijk alpha-opgeleide leden met een juridische- of financiële achtergrond. Een Beta-geluid kan een beslissing helpen verbeteren door het delen van een visie vanuit een geheel ander standpunt.

Deelgebieden waarmee we van toegevoegde waarde kunnen zijn:

- de beoordeling en bijsturing van bedrijfskundige aspecten van de organisatie (gebaseerd op eigen kennis en internationale ervaring),

- inzage in- en controle over de ICT omgeving,

- beoordeling van de verbinding tussen techniek en commercie,

- beoordeling en bewaking van de innovatieve slagkracht van de organisatie.

Ons lidmaatschap van o.a. het NCD en VCV gegarandeert onze up-to-date kennis.

Momenteel maakt Ton Serné deel uit van de Ledenraad van de Rabobank 's-Hertogenbosch waar hij voorzitter is van de Kwaliteitscommissie welke het functioneren van de RvC beoordeelt.